0"); $tongonline = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `armymem` WHERE `online` ='1'"), 0); $tonguser = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `armymem`"), 0); $tongtien = 0; while ($getpuaru = mysql_fetch_array($infongdung)){ $tongtien = $tongtien + $getpuaru[xu]; } ?> Đăng ký tài khoản Mobi Army Lậu
pacman, rainbows, and roller s
5Logo
Trang chủNinja 1
Pb mua bán

» TRUNG TÂM HỖ TRỢ
» T.T Báo Lỗi - Hỗ Trợ - Góp Ý

Thiết kế wapĐạt văn trần